PDV obrzac

Apr

Registracija

Naziv firme                                     

Mesto                                            

Ulica                                               

PIB          

Matični broj                                    

Obveznik PDV                                 

Broj telefona                                  

Broj fax                                           

Mail                                                   

                                                         

Pretežna delatnost                        

                                                         


Podaci o računima

u banci          

Baki Kolor SR

Stara Pazova

Svetozara Markovića 54

SR 106744698

62230096

DA

063 564 402

022 363 063

balaz_miroslav@yahoo.com

office@bakikolor.rs

Ostala trgovina na malo u

nespecijalizovanim prodavnicama


Raiffeisen Bank

265-6610310000500-02
Kontakt:

         balaz_miroslav@yahoo.com

         +381  63 564 402

         +381  22 363 063